Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poradnik dla Ciebie

Skuteczna metoda komunikacji z dzieckiem

Niezależnie od wieku każdy z nas chce być traktowany podmiotowo i z należnym szacunkiem. Rozmawiając z dziećmi dorośli nieraz pomijają ten fakt i z różnych względów narzucają im swoje zdanie, sposoby reagowania, ujawniania uczuć czy pragnień. Książka Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły autorstwa Adele Faber, Elaine Mazlish obala utarte schematy kontaktu z dzieckiem na rzecz zwiększonej uwagi słuchania, informowania i respektowania uczuć podopiecznego.

Wyrażanie uczuć, pragnień

Prezentowana w książce metoda komunikacji zachęca do wyrażania uczuć. Pozwalając sobie i dziecku wyrażać swoje uczucia i potrzeby, dajemy szansę na wzajemne zrozumienie i empatię. Aby dziecko zechciało nam je wyrazić, należy uważnie i aktywnie słuchać. Potwierdzanie jego przeżyć słowami np. ”rozumiem”, ”och” wskaże na zainteresowanie słuchającego, a nienarzucanie szybkich rad i rozwiązań pomoże dziecku samodzielnie szukać rozwiązania. Wysłuchując dziecko wyrażające swoje uczucia, okazujemy, że je rozumiemy, chociaż nie zawsze możemy zmienić sytuację. I jeśli nawet wiemy, że nie możemy mu pomóc, gdyż żąda rzeczy obiektywnie niemożliwej lub dla niego niewłaściwej, możemy jego pragnienia zamienić w fantazję, nie przekreślając uczuć. To skuteczny sposób na pomoc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami.

Informowanie zamiast oskarżania to zachęta do współpracy

Przedstawiona w książce relacja rodzic-dziecko nie jest przykładem wychowania pozbawionego wymagań. Wprowadza jednak dziecko w rzeczywistość osoby stawiającej wymagania, pomaga je zrozumieć, zachęca do współpracy i współodpowiedzialności. Przedstawiając w sposób obiektywny problem lub zadanie do wykonania, wspólnie szukamy rozwiązań. Sztuka polega na tym, aby nasze dziecko zauważyło problem, ale nie czuło się za niego obwiniane, oskarżane. Informacja o tym, co nam przeszkadza, czego nie lubimy, co w końcu jest niedobre lub mało przyjemne zazwyczaj odniesie o wiele lepszy skutek niż moralizowanie. Ocenianie, dawanie rad bardzo często koncentruje się na osobie zamiast na problemie, zatem może budzić niechęć, co w konsekwencji nie prowadzi do zmian na lepsze. Przedstawiając swoje trudności, ukazujemy naturalność i zyskujemy na wiarygodności. Możemy prosić o uzasadnioną zmianę, pozwalając dziecku samemu dochodzić do tego, co należy zrobić.

Krótkie komunikaty

Autorzy zwracają również uwagę na formę komunikowania się z dzieckiem. Według nich długość komunikatu skierowanego do dziecka także ma znaczenie. Ponieważ dzieci nie lubią słuchać długich kazań, wykładów moralizujących i tłumaczeń, o wiele lepiej zastąpić je krótkim komunikatem. Warto nawet napisać krótki liścik informujący, który przypomni o czymś ważnym i umieścić w miejscu, do którego z pewnością zajrzy nasz podopieczny.

Wiele jest metod komunikowania się z dziećmi, wiele systemów wychowania, warto jednak wybierać te, które pociągają nas swoją skutecznością i profesjonalizmem.

People obraz autorstwa freepik - www.freepik.com